Hoàn trả cược xiên tháng 7 tại Fun88

Trong tháng 7, 2% cược xiên sẽ được thanh toán hoàn trả tại Thể Thao CMD của Fun88.

Chi tiết khuyến mại

  • Sản phẩm áp dụng: Thể Thao CMD
  • Khuyến mại áp dụng cho: tất cả thành viên chơi với tiền Việt Nam đồng.
  • Thành viên sẽ được nhận hoàn trả sau khi cược xiên được thanh toán tại sản phẩm Thể thao CMD trong tháng 7 này.

Một số điều khoản khuyến mại

  • Không yêu cầu doanh thu cược tối thiểu phải đạt được.
  • Không yêu cầu thành viên phải đăng ký. Chương trình hoàn trả này áp dụng cho những thành viên hợp lệ và hoàn toàn tự động.
  • Fun88 có đầy đủ các quyền được hủy bỏ khuyến mại này nếu phát hiện thấy dấu hiệu gian lận từ các thành viên. Những thành viên vi phạm chính sách cược của Fun88 cũng sẽ bị hủy bỏ khuyến mại.
  • Điều khoản chung của Fun88 vẫn được áp dụng cho khuyến mại này.